پس از دیدار مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان با مدیرکل امور مالیاتی استان طرح معافیت مالیاتی حامیان کتابخانه های عمومی در حوزه ساخت، تعمیر، تجهیز و واگذاری ساختمان جهت ایجاد این مراکز طبق اجرای بند172 قانون مالیاتهای مستقیم آغاز شد.

به گزاش مهر گیلان -پریسا کرمی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان با همراهی سرپرست معاونت اداری و مالی و مسئولین مشارکت ها و همکاری ها و روابط عمومی این اداره کل با حضور در اداره کل امور مالیاتی استان با محسن محمدی پور، مدیرکل این مجموعه دیدار کرد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان در این دیدار که به منظور رایزنی و تبادل نظر در خصوص چگونگی اجرای طرح اخذ معافیت های مالیاتی حامیان کتابخانه های عمومی در سراسر استان گیلان صورت پذیرفت، در گزارشی به اقدامات گوناگون کتابخانه های عمومی در حوزه های فرهنگی و ایجاد شرایط ایده آل و مناسب برای مراجعین به این مراکز اشاره کرد و گفت: امروز کتابخانه های عمومی از شرایط سنتی خود بعنوان امانت دهنده کتاب خارج و تبدیل به مراکز مهم اجتماعی در بین مردم شده اند.
پریسا کرمی همچنین رسیدن به اهداف بزرگ فرهنگی را نیازمند توجه به آن عنوان کرد و با بیان اینکه کار فرهنگی نیازمند اختصاص منابع مالی در کنار حمایت های معنوی است از استقبال صاحبان صنایع، تجار، گروه های مردمی، نهادها و موسسات حقیقی و حقوقی برای حضور در عرصه حمایت از کتابخانه های عمومی خبر داد.
کرمی در ادامه به برخی موانع برای حضور این حامیان برای رفع مشکلات کتابخانه ها نیز سخن گفت و با اشاره به پیش بینی های صورت گرفته در قوانین کشور برای حمایت از حامیان کتابخانه ها، معافیت های مالیاتی را یکی از این امتیازات مهم عنوان کرد.
وی همچنین به مفاد ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم با موضوع بخشودگی صد درصد مالیات به اندازه وجوهی که به حساب‌های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض به کتابخانه، مراکز فرهنگی و هنری(‌دولتی) پرداخت می‌شود اشاره کرد و حمایت مجموعه امورمالیاتی برای تحقق این امر را در پیشبرد اهداف فرهنگی کتابخانه ها بسیار تاثیرگذار دانست.
کرمی در پایان خاطر نشان کرد طبق ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مودیان مالیاتی از قبیل صاحبان صنایع، تجار، بازرگانان و خیرین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، واقفین و متبرعین در صورت کمک، تعمیر، یا احداث کتابخانه و همچنین اهدای ساختمان به منظور ایجاد کتابخانه عمومی در نقاط مختلف استان معادل ارزش روز ملک واگذار شده، یا خدمت ارائه شده و یا مبلغ اهدا شده از معافیت مالیاتی هم ارزش با این حمایت ها بهره مند می شوند.
محمدپور: امور مالیاتی در راستای کمک به امر ترویج فرهنگ مطالعه در کنار کتابخانه ها ایستاده است
محسن محمدی پور نیز در این دیدار مردم گیلان را پیشرو امر مطالعه در کشور توصیف کرد و با بیان اینکه این موفقیت را می توان مرهون تلاش های مجموعه کتابخانه های عمومی و افراد دغدغه مند در این حوزه دانست بر ضرورت حمایت از این فرهنگ تاکید کرد.
محسن محمدی همچنین برخی از مشکلات مالی و گرانی کتاب را از علل کاهش سرانه مطالعه در کشور عنوان کرد و گفت: در چنین شرایطی وظیفه مجموعه کتابخانه ها بعنوان تسهیلگر ایجاد شرایط مطالعه دوچندان می شود.
محمدی پور در ادامه حمایت از توسعه فرهنگ مطالعه را وظیفه مهم همه دستگاه ها و نهادها برشمرد و خاطرنشان کرد: در صورت رشد درک عمومی همه ما از مزیت های آن بهره مند خواهیم شد و این مسئله می تواند جامعه را بسوی سعادت رهنون سازد.
وی در پایان صحبت های خود با استقبال از اجرای قانون بخشودگی مالیات های مستقیم حامیان کتابخانه ها طبق ماده ۱۷۲ این قانون تاکید کرد: اداره امور مالیاتی در راستای کمک به امر ترویج و توسعه فرهنگ مطالعه در کنار کتابخانه ها ایستاده است.