با استفاده صحیح و اصولی از چند راهی های برق می توانیم از وقوع و تکرار حوادث ناگوار جلوگیری نمائیم.

به گزارش مهر گیلان -هر پریز ثابت نصب شده در منزل و یا محل کار ما توسط دو رشته سیم تغذیه می شوند که این سیمها با توجه به مقطع (ضخامت شان ) میزان مشخص و معینی از جریان الکتریکی را از خود عبورمی دهند.

هنگامی که ولتاژی بالاتر از حد نرمال و معین از سیم یا هادی عبور نماید، به سیستم های برقی آسیب میرساند یعنی اگر ولتاژ جریان الکتریسیته در سیم بیش از حد بالا باشد موجب گرم شدن آن و در نهایت آتش سوزی میشود.

در همین راستا پیشنهاد میگردد از هر پریز منصوبه بر روی دیوار منزل یا محل کار بیش از حد مجاز و استاندارد استفاده نشود که در غیر این صورت با در نظر گرفتن این موضوع که فیوز حفاظتی در مسیر سیم کشی به دلیل نقص فنی عمل ننماید .عواقب خطرناکی چون آتش سوزی را در پی خواهد داشت.

شایان ذکر است کلیه پریزهای منصوبه در منزل و محل کار قابلیت استفاده از وسایل برقی اعم از پرمصرف و یا کم مصرف را در صورتی که به تنهائی به آنها متصل شوند را دارا هستند ، هرچند که این امر صرفاً ساختمان های نوساز و یا بناهای با طول عمر کوتاه را شامل میگردد .

لذا ضرورت نوسازی و ترمیم سیم کشی داخلی ساختمان ها و سازه های مستهلک و با قدمت بالا امری اجتناب ناپذیر است .

از نکات مهم ایمنی در خصوص  استفاده از چند راهی های برق می توان به عدم اتصال و بکارگیری تعداد زیادی لوازم برقی بطور هم زمان از این وسیله کاربردی اشاره نمود .

همچنین در نظر داشته باشیم که پریز اصلی برق باید دارای سطح خنکی استاندارد بوده و داغ نباشد و احیاناً اگر سطح آن گرم و یا داغ بود ، این نشانه وجود یک مشکل فنی و جدی است .

یک مثال ساده در این خصوص که میتوان بیان داشت  این است که استفاده و اتصال هم زمان چند شارژر موبایل یا .. به یک چند راهی هیچ گاه مشکل خاصی را در خصوص افزایش بار و جریان الکتریکی ایجاد نخواهد کرد اما نصب هم زمان یک یخچال ساید بای ساید ،ماشین لباسشوئی یا جاروبرقی بطور همزمان می تواند عواقب جبران ناپذیری را منجر شود. 

 در پایان ذکر این نکته ضروری است که میبایست به نحوی لوازم برقی متصل به یک پریز را مدیریت نمائیم که جمع کل مصارف آنها از ۱۱ آمپر یا ۲۰۰۰ وات بیشتر نشود.