حکم امیرحسین علوی شهردار رشت امروز در وزارت کشور امضا شد.

محمد حسین واثق کارگرنیا ، رییس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به امضای حکم شهردار منتخب شورا توسط وزیر کشور ، گفت : بر اساس این حکم سید امیر حسین علوی شهردار رشت شد.

وی با تاکید به اینکه از شهردار منتخب رشت انتظار داریم برای رفع مشکلات شهر تلاش مضاعف داشته باشد ، افزود : امیدواریم پس از این با تعامل بین شورا و شهردار منتخب ، شهر رشت در مسیر توسعه گام بردارد.

کارگرنیا ادامه داد : با تایید حکم سید امیر حسین علوی به عنوان شهردار رشت ، حسن کریمی کرنق به عنوان نخستین عضو علی البدل وارد شورا خواهد شد.

امیر حسین علوی شصت و دومین شهردار شهر رشت است.