تزریق نوبت سوم واکسن کرونا به افراد بالای ۶۰ سال از امروز در مراکز واکسیناسیون گیلان آغاز شد.

به گزارش مهر گیلان-از امروز مراکز واکسیناسیون در گیلان برای تزریق دز سوم واکسن کرونا به افراد بالای ۶۰ سال آمادگی دارند.

متخصصان بهداشتی گیلان از سالمندان خواستند با مراجعه به مراکز واکسیناسیون دز سوم واکسن را دریافت کنند.

امروز در  ۳۰۲ مرکز واکسیناسیون در گیلان و ۶۲ پایگاه در شهرستان رشت ، به شهروندان گیلانی واکسن تزریق شد.

۲۵ پایگاه در شهرستان رشت به تزریق دز سوم کرونا به سالمندان اختصاص داشت.