با توجه به اهمیت و ضرورت صیانت از منابع آبی چند قطعه زمین به مساحت بیش از 8800 متر مربع از بستر رودخانه های کیارود و پلرود در شهرستان های رودسر و املش رفع تصرف شد.

به گزارش مهر گیلان-احمد دادستان مدیر منابع آب شهرستان های رودسر و املش گفت: به منظور جلوگیری از تعدی اشخاص به اراضی دولتی (حرایم کانالها، بستر انهار و رودخانه ها و آببندانها و…) و در راستای اجرای تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، پس از شناسایی چندین مورد تصرف بستر رودخانه ، پیگیری های حقوقی صورت گرفت و پس از اخذ دستور مقام  قضایی و با حضور عوامل انتظامی رفع تصرف انجام شد.

گفتنی است ؛ مساحت ۸۸۰۰ متری یاد شده ، بصورت ۴ قطعه زمین در بستر رودخانه های کیارود و پلرود در شهرستان های املش و رودسر رفع تصرف شده است .