شهروندان بالای ۶۰ سال نوبت سوم واکسن خود را می‌توانند به مراجعه به همه پایگاه‌های شهرستان رشت دریافت کنند.

به گزارش مهر گیلان- مرکز بهداشت شهرستان رشت اعلام کرد : نوبت سوم واکسن کرونا به افراد بالای ۶۰ سال شهروندان رشت امروز در ۱۹۹ مرکز تزریق می‌شود.

برای تزریق نوبت اول و دوم واکسن سینوفارم امروز ۱۹۸ پایگاه ، نوبت اول و دوم واکسن سینوفارم به ترتیب در ۳۵ و ۳۶ پایگاه، نوبت اول و دوم برکت در ۸ پایگاه و نوبت اول واکسن اسپایگوژن ۱۶ پایگاه واکسیناسیون در نظر گرفته شده است.