شهردار رشت گفت: تمام تلاش ما این است که بتوانیم مدیران شایسته‌ای را برای شهرداری انتخاب کنیم که در مسیر طراحی شده بتوانند خدمتگذار خوبی برای مردم و شهروندان باشند.

به گزارش مهر گیلان-سید امیر حسین علوی شهردار رشت امروز یکشنبه اول آذر ۱۴۰۰ اظهار کرد: در دوره جدید مدیریت شهری بر اساس تعهدی که به شورای اسلامی شهر رشت و مردم داده شد، تمام تلاش و اهتمام تیم مدیریت شهری بر روی اهداف مهمی همچون طرح‌ریزی یک مدیریت علمی-جهادی مبتنی بر منافع عمومی متمرکز شد تا بر اساس آن بتوانیم خدمات شایسته‌ای را به مردم شهر ارائه دهیم.

سید امیر حسین علوی یکی از آثار ملموس طرح‌ریزی مدیریت علمی-جهادی مبتنی بر منافع عمومی را ریل‌گذاری مناسب در مسیر توسعه و آینده‌نگری برای شهر رشت ذکر کرد و افزود: در سنجش علمی اخیر تمام نیروهایی که در حال حاضر جزء مدیران رده اول شهرداری رشت هستند و کسانی که قرار بر تصدی سمتهای مدیریتی دارند، مورد ارزیابی قرار گرفتند.

شهردار رشت تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که بتوانیم مدیران شایسته‌ای را برای شهرداری انتخاب کنیم که در مسیر طراحی شده بتوانند خدمت‌گذار خوبی برای مردم و شهروندان باشند.

علوی از سنجش توان تصمیم‌گیری، رهبری و اثرگذاری‌‌ معاونین و مدیران در فرآیندهای مختلف مدیریتی خبر داد و اظهار داشت: شهرداری رشت برای نخستین بار در این راستا یک تصمیم‌گیری علمی را به مجموعه شورا و مردم شهرمان ارائه خواهد داد.

وی تصریح کرد: این برنامه ارزشیابی از تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۰ آغاز و طی مدت دو روز چهل نفر از سرمایه‌های انسانی شهرداری رشت مطابق با مدل شایستگی عمومی و بر اساس استانداردهای ابلاغی ارزیابی گردیدند.

علوی فرآیند ارزیابی و توسعه شایستگی عمومی مدیران حرفه‌ای را یک کار سنگین و پیچیده خواند و با بیان اینکه این برنامه طی دو روز اجرایی شد، افزود: این ارزیابی‌های علمی توسط تیم غیر بومی، با تخصص و رزومه کامل، دارای گواهی سازمان استخدامی کشور و به دور از هرگونه روابط غیر رسمی داخل استان انجام شد.

شهردار رشت اذعان داشت: هنوز خروجی اجرای این ارزیابی‌های علمی که حتی در سطح معاونین و مدیران انجام شد، مشخص نشده است اما اطمینان داریم که آثار بسیار خوب و سازنده‌ای برای شهرداری به ارمغان خواهد آورد.

علوی با اشاره به پایبندی به کار علمی و نتایج حاصل از آن بیان داشت: برنامه ارزیابی مدیران براساس مدل شایستگیهای عمومی نخستین بار است که در این سطح و به شکل واقعی در کشور اتفاق افتاده است و خوشحالیم که شهرداری در این امر پیشتاز بوده است.

طبق فرآیندی که در همین راستا در شهرداری رشت انجام گرفت، مؤلفه‌هایی نظیر مسئولیت‌پذیری، تصمیم‌گیری و حل مسئله، رهبری نتیجه‌گرا و کار تیمی به عنوان نقاط قوت و همچنین مدیریت منابع و ارتباطات اثربخش به عنوان نقاط قابل بهبود در سطح معاونین ، مدیران و کارکنان شرکت کننده شناسایی شد.