نخستین سامانه تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات آبرسانی شهرهای رودبار و لوشان راه اندازی شد.

به گزارش مهر گیلان -مدیر امور آبفای شهرستان رودبار امروز گفت: این سامانه در محل ایستگاه پمپاژ و مخزن ۲۵۰ مترمکعبی ویایه، ایستگاه پمپاژ و مخزن ۱۰۰ مترمکعبی کوشک و مخزن ۵ هزار مترمکعبی لوشان راه اندازی شد.

احمد گلباغی، هدف از راه اندازی سامانه تله متری را نظارت و پایش شبانه روزی سطح آب این مخازن عنوان کرد و افزود: در صورت کاهش ورودی آب این مخازن، با اقدام به موقع از قطعی آب مشترکین جلوگیری می شود.

وی، هزینه راه اندازی این سامانه را ۷۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: در حال حاضر این ۳ مخزن کار ذخیره سازی آب شرب بیش از ۹ هزار مشترک شهرهای رودبار و لوشان را انجام می دهند.