سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: همزمان با گفتگو‌ها در وین، اجلاس سفرای ما در تهران در حال برگزاری است تا موازی با لغو و رفع تحریم‌ها که در وین اتفاق می‌افتد ما خنثی سازی تحریم‌ها را در تهران داشته باشیم.

به گزارش مهر گیلان-آقای خطیب زاده در گفتگو با بخش خبری ۱۴ با بیان اینکه اولویت اول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت سیزدهم، سیاست حسن همسایگی است، تصریح کرد: در این سیاست، برقراری رابطه پایدار اقتصادی و تجاری نقش بسیار مهمی دارد.
وی افزود: ما امروز در چهارراهی از تحولات اقتصادی و تجاری قرار گرفته و گام بلندی را با عضویت در پیمان همکاری شانگ‌های برداشته ایم همچنین حضور رئیس جمهور در اجلاس اکو ضلع دیگری از این همکاری‌ها را در منطقه تکمیل کرد.
اقای خطیب زاده ادامه داد: همکاران ما در وزارت امورخارجه و سفرا ماموریت دارند تا اولویت‌های برقراری پایداری اقتصادی با کشور‌های همسایه را پیگیری کنند.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها، استفاده از مزیت‌های ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران، دسترسی تولیدکنندگان ایران به بازار‌های کشور‌های همسایه و همچنین ایجاد زیرساخت‌های پایدار مراودات در برخی مناطق مرزی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: وزارت امور خارجه در صد روز گذشته، چهل درصد از برنامه‌های خود را به جهش در روابط تجاری با همسایگان اختصاص داده که مهمترین دستاورد آن را در حوزه واکسن دیدیم.
خطیب زاده افزود: طی این هفته با حضور وزرای اقتصادی و معاون اول رئیس جمهور به طور تخصصی و با جزئیات کلیه موانع و چالش‌هایی که احیانا در داخل داریم مورد بحث واقع خواهد شد و رئیس جمهور هم امروز به دقت اشاره کردند که ما احتیاج به تحول در فرآیند‌ها و تحول نهادی داریم تا بتوانیم آنچه را که به عنوان هدف گذاری در حوزه جهش روابط با همسایگان در نظر داریم اتفاق بیفتد.
وی گفت: ما با ۱۵ کشور همسایگی داریم و این کشور‌ها به چند دسته کشور‌های حوزه خلیج فارس، کشور‌های شرق ما و کشور‌های حوزه دریای خزر تقسیم شده اند.
خطیب زاده تصریح کرد: سفر آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران به تک تک این کشور‌ها برنامه ریزی شده است و به زودی برخی از سران این کشور‌ها در تهران خواهند بود، از جمله ترکیه.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: ما یک برنامه جدید را در وزارت امور خارجه به عنوان نقشه راه و سند‌های ۲۰ ساله روابط با کشور‌های همسایه آغاز کرده ایم تا مانند نقشه راه ۲۵ ساله‌ای که با چین تدوین کردیم با کشور‌های همسایه بتوانیم این‌ها را انجام بدهیم.
وی در پایان گفت: در حوزه‌های پولی، مالی و همچنین توسعه صادرات با کشور‌های همسایه گشایش‌های جدی اتفاق افتاده است برای مثال در صد روز گذشته روابط اقتصادی با تاجیکستان دو و نیم تا سه برابر وسعت پیدا کرده است.
خطیب زاده تصریح کرد: در سفر اخیر رئیس جمهور به ترکمنستان موانع توسعه روابط اقتصادی را مرتفع کردیم و با برخی کشور‌های همسایه هم در حوزه‌های پولی و مالی گشایش‌هایی هم اتفاق افتاده و هم در دست پیگیری است. انشاءالله در روز‌های آتی در حوزه خنثی سازی تحریم‌ها خبر‌های بهتری در راه است.