تسریع در اجرای تفاهم‌نامه بین ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و استانداری گیلان، در دیدار دکتر عباسی استاندار و دکتر سیدهاشمی معاون هماهنگی این نهاد، پیگیری شد.

به گزارش مهر گیلان- سید مصطفی سید هاشمی معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با دکتر اسدالله عباسی استاندار دیدار کرد و تسریع در اجرای تفاهم نامه بین این نهاد و استانداری، مورد پیگیری قرار گرفت.

 مطابق با این تفاهم نامه که آبان ماه سال گذشته مقامات مسئول دو طرف امضا کرده بودند؛ ایجاد ۶۰ هزار شغل در استان در قالب ۱۰ هزار طرح ، طی دو سال شامل طرح های دانش بنیان، احداث مسکن محرومان، مرکز ناشنوایان، مراکز درمانی، مسجد، خانه عالم، مدرسه و طرح‌های آبرسانی، اشتغال‌زایی خرد و خانگی و با میزان سرمایه گذاری دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مورد توافق قرار گرفته بود.

 در این دیدار دکتر عباسی استاندار گیلان با قدردانی از اهتمام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نسبت به طرح‌های محرومیت زدایی استان، بر لزوم تسریع در اجرای طرح ها و انجام تعهدات طرفین در راستای اهداف توسعه ای تأکید کرد.