به گزارش مهر گیلان ،همزمان با هفته تامین اجتماعی مدیر درمان به اتفاق مدیرکل تامین اجتماعی استان و جمعی از همکاران ، با اهدای شاخه گل به بیماران بستری بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) از آنان دلجویی و عیادت نمودند. شایان ذکر است که مدیر درمان و مدیرکل تامین اجتماعی استان از بخش های مختلف بیمارستان […]

40963
به گزارش مهر گیلان ،همزمان با هفته تامین اجتماعی مدیر درمان به اتفاق مدیرکل تامین اجتماعی استان و جمعی از همکاران ، با اهدای شاخه گل به بیماران بستری بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) از آنان دلجویی و عیادت نمودند.

شایان ذکر است که مدیر درمان و مدیرکل تامین اجتماعی استان از بخش های مختلف بیمارستان که در طرح ارتقای هتلینگ بازسازی می شود بازدید نمودند.
دکتر شهدی نژاد یاد آور شد که برای اجرای طرح ارتقای هتلینگ ، بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) بالغ بر ٣٩میلیارد ریال هزینه شده  که با اجرای این طرح فضاهای عمومی و اختصاصی بیمارستان متناسب با شان بیمه شدگان تامین اجتماعی و به همانند بیمارستانهای با هتلینگ درجه یک خصوصی تغییر شکل و کاربری داده می شود./انتهای پیام