دکتر کمال حیدری- معاون بهداشت وزیر بهداشت در نشست توجیهی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حوزه ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، اظهار کرد:

به گزارش مهر گیلان –با اتکا به منویات مقام معظم رهبری، مساله ی جوانی جمعیت باید با بینش عمیق و بصیرت همراه باشد تا به نتیجه ی درست برسد. مقوله جوانی جمعیت، باید با بینش عمیق و بصیرت همراه باشد تا به نتیجه ی درست برسد.
وی خاطرنشان کرد: مساله ی جمعیت باید از حالت شعاری خارج شده و به عنوان یک‌ اولویت برای همه ی دستگاه ها قرار گیرد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به قانون جوانی جمعیت، تصریح کرد: تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت، تنها مختص به وزارت بهداشت نیست بلکه باید همه ی دستگاه ها به وظایف و مسوولیت های خود در این حوزه عمل کنند.
دکتر حیدری ادامه داد: مطمئنا در وزارت بهداشت هم عزم‌ جدی برای تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت وجود دارد اما رسیدن به جایگاه مقتدر کشور با اجرای قانون فوق، نیازمند یک عزم ملی در سطح همه ی استان ها است.
معاون وزیر با بیان اینکه فرهنگ سازی و آموزش در حوزه ی تشکیل و حفظ کیان خانواده از اهمیت ویژه ای در تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت‌ برخوردار است، یادآور شد: اقتدار ملی با توجه به موضوع جوانی جمعیت رقم‌ می خورد و در این زمینه با بتوانیم‌ این مباحث را به صورت بالنده و اقناعی در جامعه مطرح کنیم.
وی در ادامه به کسب موفقیت دانشگاه علوم‌پزشکی گیلان در اجرای پوشش واکسیناسیون کووید ۱۹ اشاره و اذعان کرد: تحقق پوشش بالای واکسیناسیون کووید ۱۹ در استان گیلان باعث افتخار وزارت بهداشت بوده که این مهم نشاندهنده ی قابلیت و توانمندی مدیران و کارکنان زیرمجموعه ی این دانشگاه است.
دکتر حیدری در پایان سخنان خود با ابراز خرسندی از پتانسیل های موجود در دانشگاه بیان داشت: وجود چنین توانمندی هایی در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی گیلان تواند در حوزه ی مباحث جوانی جمعیت هم مطمئنا جلوه کند.