به اطلاع مشترکین محترم شرکت گاز استان گیلان می رساند، با توجه به متمرکز بودن سیستم های مالی صورتحساب های شرکت ملی گاز، اگر از درگاه های عمومی برای پرداخت صورتحساب گاز استفاده می کنید، انتقال اطلاعات پرداختی به سامانه مشمول زمان حداقل ۴۸ ساعت کاری می باشد، لذا چنانچه مایل به ثبت سریع پرداخت […]

به اطلاع مشترکین محترم شرکت گاز استان گیلان می رساند، با توجه به متمرکز بودن سیستم های مالی صورتحساب های شرکت ملی گاز، اگر از درگاه های عمومی برای پرداخت صورتحساب گاز استفاده می کنید، انتقال اطلاعات پرداختی به سامانه مشمول زمان حداقل ۴۸ ساعت کاری می باشد، لذا چنانچه مایل به ثبت سریع پرداخت های خود در سامانه شرکت گاز هستید، می توانید از طریق درگاه های سایت اینترنتی شرکت گاز به آدرس www.nigc-gl.ir، نرم افزار موبایلی (اپلیکیشن) خدمات الکترونیک گاز و یا تلفن گویای ۳۴۱۴ نسبت به تسویه صورتحساب گاز خود اقدام نمایید.