سخنگوی علوم پزشکی گیلان، از واکسینه شدن ۲۱.۹ درصدی واجدین شرایط استان در نوبت سوم خبر داد و گفت: غالب واکسن ها در استان موجود بوده و افراد می توانند دز سوم خود را تزریق کنند.

به گزارش مهر گیلان-دکتر فردین مهرابیان از بستری شدن ۴۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان گیلان طی شبانه روز گذشته خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲۳ بیمار کرونایی بستری داریم که ۲۰ نفر از آنان بدحال هستند.

وی با بیان اینکه از ابتدای اجرای واکسیناسیون در استان گیلان تاکنون بیش از چهار میلیون و ۵۸۰ هزار دز به جمعیت بالای ۱۲ سال تزریق شده است، افزود: بیش از دو میلیون و ۱۲۳ هزار نفر معادل ۹۵ درصد جامعه هدف دز اول و بیش از یک میلیون و ۹۷۰ هزار نفر معادل ۸۸.۴ درصد دز دوم را زدند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، از واکسینه شدن بیش از ۴۸۹ هزار نفر از واجدین شرایط در نوبت سوم خبر داد و اضافه کرد: ۲۱.۹ درصد دز سوم را تزریق کردند.

مهرابیان، در پاسخ به این سوال که «افراد در دز سوم چه واکسن هایی را تزریق کنند؟»، گفت: خوشبختانه غالب واکسن ها در استان موجود هستند و دانشگاه علوم پزشکی پیگیر تامین واکسن آسترازنکا برای نوبت سوم است؛ البته دو واکسن اسپایکوژن و پاستوکووک پلاس می توانند جایگزین دز سوم سایر واکسن ها شوند.

وی با اشاره به خطر انتشار سویه امیکرون در گیلان، خاطرنشان کرد: واکسیناسیون به ویژه تزریق دز سوم در پیشگیری از سویه های کرونا موثر است./ایسنا