میز ارتباطات مردمی  با حضور نماینده تام الاختیار وزارت نفت زمـان: روزهـای پنجشنبه و جمعه (7 و ۸ بهمن ۱۴۰۰) –  سـاعت ۸ الی ۱۸ مکان: رشت، پارک شهر، خیابان ملت، خیابان شهید سیادتی، ساختمـان مرکزی شرکت گاز استان گیلان

میز ارتباطات مردمی  با حضور نماینده تام الاختیار وزارت نفت


زمـان: روزهـای پنجشنبه و جمعه (7 و ۸ بهمن ۱۴۰۰) –  سـاعت ۸ الی ۱۸

مکان: رشت، پارک شهر، خیابان ملت، خیابان شهید سیادتی، ساختمـان مرکزی شرکت گاز استان گیلان