رييس جمهور خطاب به دستگاه های دولتی: هیچ دستگاه دولتی حق ندارد ساحل را اشغال کند و باید به میزان قانونی یعنی 60 متر به نفع مردم عقب نشینی و ساحل را آزاد کند.

به گزارش مهر گیلان-آقای رئیسی که به استان گیلان رفته ، به دستگاه های دولتی سراسر کشور دستور داد،​ سواحلی را که خلاف مقررات در گیلان ، ​مازندران و دیگر استان های کشور اشغال کرده اند، به سرعت آزاد کنند.

رئیس جمهور تاکید کرد: سواحل برای بهره مندی عموم مردم است و بر اساس قانون، دستگاه های دولتی مکلفند از سواحلی که تصرف کرده اند، دست کم ۶۰ متر عقب نشینی کنند.

رئیسی استفاده دستگاه ها از قدرت و نفوذ برای تصرف سواحل را غیرقابل قبول خواند و بر پیگیری اجرای این دستور در نشست شورای اداری استان گیلان تاکید کرد.

بر اساس قوانین”تعیین حد بستر و حریم دریای خزر”، “مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ایران” و “قانون مربوط به زمین های ساحلی”، هیچ سازمان، نهاد و دستگاهی نمی‌تواند در حریم قانونی سواحل مجتمع‌های تفریحی، گردشگری، فرهنگی بسازد. ساخت و ساز ویلا‌های شخصی هم در سواحل ممنوع است.