استاندار گیلان : با داروخانه‌هایی که قیمت دارو‌ها را افزایش بدهند برخورد می‌شود.

به گزارش مهر گیلاناستاندار امروز در صد و ۱۹همین نشست استانی کرونا گفت : دارو‌ها با ارز ۴۵۰۰تومانی وارد می‌شود و هنوز هیچ افزایش قیمتی در دارو نداشتیم و با کسایی که قیمت دارو‌ها را افزایش دهند برخورد می‌شود.
اسدالله عباسی افزود: طبق توصیه پزشکان و آمار‌های دانشگاه علوم پزشکی واکسیناسیون آمار بستری‌ها و مرگ و میر را کاهش می‌دهد پس هم مردم عادی و هم کارمندان باید در خصوص تزریق دز اول تا سوم کرونا اهتمام لازم را به خرج دهند.
رییس ستاد استانی همچنین در خصوص برگزاری مراسم اعتکاف و تجمعات گفت : این مراسم باید با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی صورت گیرد و مسولان برگزاری ماسک در اختیار افراد قراردهند.