با بستری ۱۵۲ نفر دیگر در بیمارستان‌های گیلان، مجموع بیماران کرونایی بستری در بیمارستان‌های گیلان به ۶۷۴ نفر رسید.

به گزارش مهر گیلان-سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به همه گیر شدن کرونا در گیلان گفت: با بستری ۱۵۲ نفر دیگر، مجموع بیماران کرونایی بستری در بیمارستان‌های گیلان به ۶۷۴ نفر رسید.
فردین مهرابیان افزود: ۱۰۱ نفر از بیماران کرونایی گیلان در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های استان بستری هستند و حال ۹۷ نفر هم وخیم است.
وی می‌گوید: با افزایش سرعت انتشار «اُمیکرون»، استفاده ازماسک، رعایت فاصله اجتماعی و تزریق دُز‌های واکسن به ویژه دزسوم یا یادآور همچنان سه سد در برابر طغیان اُمیکرون است.