دومین پیمایش ملی سلامت روان که از نیمه ی دی ماه امسال آغاز شد با انتخاب گیلان به عنوان سریعترین استان کشور در اجرا به کار خود پایان یافت.

به گزارش مهر گیلان-دومین پیمایش ملی سلامت روان با هدف ارزیابی شیوع استرس، اضطراب، وسواس، افسردگی و فشارهای زندگی و تعیین روش و میزان استفاده مردم و بیماران از خدمات بهداشتی و درمانی و بررسی مقدار هزینه تحمیل شده به مردم برای درمان مشکلات اعصاب و روان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مؤسسه ملی تحقیقات سلامت و دانشگاه های علوم پزشکی در استان های کشور در زمستان سال جاری انجام گرفت.

 این پیمایش توسط گروه بهداشت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان از نیمه  دی ماه امسال آغاز شد که طی آن تعداد ۴۸ بلوک در ۱۴ شهرستان استان گیلان به صورت تصادفی انتخاب و از هر بلوک تعداد ۶ خانوار به صورت تصادفی تعیین شدند.

در نهایت، پیمایش برای ۲۸۸ خانوار نمونه انجام گرفت و استان گیلان پس از تقریبا سه ماه کار میدانی در هشتم اسفند ماه سال جاری پایان مرحله میدانی پیمایش ملی سلامت روان در استان را اعلام کرد و تمامی نتایج پرسشگری به صورت برخط به مرکز ارسال شد.

در این خصوص استان گیلان توانست با اعلام نتایج نهایی، به عنوان سریعترین استان در اجرای پیمایش ملی سلامت روان در سطح کشور شناخته شود./