معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بازدید سرزده از مرکز آموزشی درمانی رازی رشت، روند ارایه خدمات درمانی به بیمارن این مرکز را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

به گزارش مهر گیلان –دکتر انوش دهنادی مقدم، ظهر پنجشنبه ، باتوجه به افزایش بیماران مبتلا به سویه امیکرون بطور سرزده با حضور در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت از نزدیک روند ارائه خدمات درمان سرپایی ، بیماران مبتلا به کووید۱۹  و و ضعیت بیماران بستری در بخش حاد تنفسی _ ICU  و اورژانس مرکز آموزشی درمانی رازی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و تعدادی از بیماران کرونایی را ویزیت و با همراهان چند نفر از بیماران صحبت کردند.

لازم به ذکر است ؛ در این بازدید دکتر سید رشید میر فلاح مدیر نظارت و اعتبار بخشی دانشگاه و دکتر فلک باز مدیر درمان دانشگاه نیز حضور داشتند