با اجرای عملیات گازرسانی در سال گذشته، حدود 41 هزار مشترک گاز طبیعی در گیلان جذب شده است.

به گزارش مهر گیلان –عیسی جمال نیکویی مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان با بیان این خبر اظهار داشت:  با جذب این تعداد مشترک در سال ۱۴۰۰، مجموع مصرف کنندگان گاز طبیعی در گیلان به بیش از یک میلیون و ۱۸۲ مشترک افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه از مجموع مشترکین گاز جذب شده در سال گذشته، بیش از ۲۳ هزار مشترک متعلق به شهرهای استان بوده است، گفت: علیرغم پایان عملیات گازرسانی به شهرها، این شرکت با برنامه ریزی مدون برای برخورداری همه مشترکین در مناطق و حفرات خالی شهرها از نعمت گاز طبیعی تلاش می کند.

جمال نیکویی همچنین با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۷ هزار متقاضی گاز روستایی، گازرسانی شده است، بیان کرد: این شرکت در سال گذشته موفق شد با گازرسانی به ۱۴ روستای صعب العبور و کوهستانی، تعداد روستاهای برخوردار از گاز در گیلان را به ۲ هزار و ۹۴ روستا و درصد بهره مندی گاز روستایی استان را به بالای ۹۶ درصد برساند.

مدیرعامل گاز گیلان در خاتمه از همه مشترکین و مصرف کنندگان به ویژه مشترکین جدید گاز طبیعی درخواست کرد تا ضمن رعایت مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی، برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، کلیه خدمات مورد نیاز خود را از درگاه های الکترونیک همچون تلفن گویای ۳۴۱۴، سایت و یا نرم افزار موبایلی شرکت گاز دریافت نمایند.