مدیرکل ثبت احوال گیلان، با بیان اینکه سال گذشته به ازای هر ساعت ۲.۴ واقعه ولادت در استان به ثبت رسیده است، گفت: ۲۱ هزار و ۵۱۴ واقعه ولادت به ثبت رسیده است.

به گزارش مهر گیلان –از رشد هر چهار واقعه ولادت، فوت، ازدواج و طلاق در استان گیلان طی سال ۱۴۰۰ خبر داد و اظهار کرد: سال گذشته به ازای هر ساعت ۲.۴ واقعه ولادت در استان به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه همچنین به ازای هر ساعت دو واقعه فوت به ثبت رسیده است، افزود: سال گذشته ۲۱ هزار و ۵۱۴ واقعه ولادت و ۲۱ هزار و ۵۷۴ واقعه فوت را به ثبت رساندیم.

مدیرکل ثبت احوال گیلان، ۱۰ هزار و ۴۲۷ نفر از نوزادان متولد شده در سال گذشته را دختر و ۱۱ هزار و ۸۷ نفر را پسر دانست و تصریح کرد: به ازای هر ۱۰۰ نوزاد دختر، ۱۰۶ نوزاد پسر متولد شده است.

وفایی، بیشترین فراوانی نام دختر در استان گیلان طی مدت مذکور را به ترتیب فاطمه، نیلا و پناه دانست و متذکر شد: نام های آی هان، امیرعلی و آراد نیز به ترتیب بیشترین فراوانی نام پسر هستند.

وی از رشد ۱.۸ درصدی واقعه ولادت و ۹.۹ درصدی واقعه فوت در گیلان طی سال گذشته خبر داد و بیان کرد: در واقعه ازدواج و واقعه طلاق نیز به ترتیب ۲.۵ درصد و هفت درصد رشد داشتیم.