با ورود رستمی دادستان شهرستان رودبار عوامل تخریب محیط زیست پل تاریخی سیاهرود رودباربه مراجع قضایی فراخوانده شدند

به گزارش مهر گیلان-فرهی تکرمی رئیس اداره حفاظت محیط زیست رودباردر خصوص تخریب بستر رودخانه و آثار تاریخی در سیاهرود گفت: عواملی بدون اخذ مجوز از محیط زیست و رعایت استاندارد ها به جهت ایجاد بستر گردشگری بدون ضابطه اقدام به تعرض به بستر رودخانه سیاهرود حدفاصل مخزن سد تاریک و پل تاریخی روستا نمود
که با توجه به اینکه هرگونه برداشت خارج از چارچوب ضوابط و استاندارد های زیست محیطی و تغییر در بستر رودخانه بدون اخذ گواهی مغایر با قوانین و مقررات بوده و  تخلف محسوب می شود برخورد لازم در این خصوص با فرد خاطی صورت گرفت.
وی با اشاره به اینکه حفاظت از محیط زیست عزم و اراده همگانی را می طلبد، بیان کرد: حفظ و صیانت از طبیعت و محیط زیست بدون همکاری، همراهی و مشارکت مردم امکان پذیر نخواهد بود.
همچنین علی فرهی رییس اداره حفاظت محیط زیست رودبار، از شهروندان خواست در صورت مشاهده برداشت غیر مجاز از بستر و حریم رودخانه ها و تخریب محیط زیست، مراتب را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان و تلفن تماس فوریت های پلیسی مرکز ۱۱۰ اطلاع دهند.
فرهی با بیان اینکه محیط زیست سالم از سرمایه های اجتماعی محسوب می شود و همگان در حفظ و صیانت از آن مسوول هستند، اظهار داشت: شهرستان رودبار از منابع عظیم خدادادی برخوردار است و صیانت و پاسداری از عرصه های طبیعی بدون همراهی مردم امکان پذیر نخواهد بود.
مشارکت مردم در حفظ حیات وحش، صیانت از رودخانه ها و پاکیزه نگهداشتن آن ها، تبیین نقش مردم در کنترل و کاهش آلودگی های  زیست محیطی و حفظ پاکیزگی محیط زیست به منظور بهره مندی از محیط زیستی زیبا، سالم وعاری ازهر گونه آلودگی از دیگر مواردی بود که فرهی به آن اشاره کرد.