شهردار رشت از سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر بازدید کرد و در ادامه به بررسی اهم اقدامات ۱۴۰۱ سازمان پرداخت.

به گزارش مهر گیلان-امیر حسین علوی شهردار رشت به اتفاق محمد حسین خیابانی معاون حمل و نقل و امور زیربنایی از سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت بازدید به عمل آوردند.

در ادامه این بازدید جلسه شورای اداری نیز با حضور شهردار رشت، معاون حمل و نقل و امور زیربنایی، رئیس و معاونین و مدیران سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر با هدف بررسی اهم اقدامات ۱۴۰۱ سازمان برگزار شد.

گفتنی است موضوعاتی نظیر نوسازی ناوگان تاکسیرانی، تاکسی بیسیم، اجرای باربرگ و واگذاری به بخش خصوصی، فراخوان واگذاری پایانه به بخش خصوصی، طرح برون سپاری اتوبوسها، خرید اتوبوس جدید (دیزل)، هوشمند سازی ناوگان اتوبوسرانی و فعالسازی تعداد ۴۰ دستگاه اتوبوس از دیگر مواردی بود که در جلسه مذکور بحث و بررسی شد.