استاد دانشگاه گیلان با اشاره به اینکه جمعیت اصلی ترین سرمایه هر جامعه ای است، گفت: پویایی جمعیت باید در اولویت برنامه های توسعه قرار گیرد.

به گزارش مهر گیلان-مهرداد توکلی راد با بیان اینکه جمعیت اصلی‌ترین سرمایه هر کشور بوده است، اظهار کرد: با توجه به منابع، توانمندی‌های صنعتی و اقتصادی میزان آن باید با حجم جغرافیایی استان تطابق عینی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه یک جامعه پویا به منابع انسانی پویا نیاز دارد، افزود: جمعیت اصلی‌ترین سرمایه هر استان و کشور بوده و با توجه به منابع و توانمندی‌های صنعتی و اقتصادی میزان آن باید با حجم جغرافیایی کشور و استان تطابق عینی داشته باشد.

بحران جمعیت مهم‌ترین چالش ایران و گیلان

توکلی راد با تاکید به اینکه یکی از چالش‌های مهمی که جامعه ما با آن مواجه و به مرور تبدیل به بحران جدی می‌شود بحران جمعیت است، اضافه کرد: جامعه‌ای که ترکیب و توزیع جمعیتی متناسبی نداشته باشد حتماً برای رسیدن به اعتلا، پیشرفت و توسعه با مشکل مواجه خواهد شد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه جامعه فعال نیاز به جمعیت پویا دارد، پویایی جمعیت را قشر جوان فراهم می‌کند، افزود: جوان با خود شادابی، سرزندگی و طراوت به همراه دارد و یکی از مهم‌ترین پیشگامان توسعه و تعالی و نیروی کار در هر جامعه است.

وی ادامه داد: ما در حال مشاهده یک سه گانه خطرناک عدم میل به فرزند آوری، بی فرزندی، دیرفرزندی و تک فرزندی هستیم که باید پویایی جمعیت در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای ما قرار بگیرد.

این آسیب‌شناس و رفتارشناس اجتماعی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب خواهان تدوین قوانین تشویقی برای افزایش جمعیت بودند، گفت: مهم‌ترین منبع توسعه در هر جامعه‌ای انسان است و برنامه توسعه و پیشرفت برای انسان ایجاد می‌شود و اگر انسان و نیروی انسانی مد نظر قرار نداشته باشد هیچ برنامه توسعه‌ای قابل تحقق نیست و به اهداف خودش نخواهد رسید.

توکلی راد در ادامه اظهار کرد: ضرورت توجه به بحث افزایش فرزندآوری و پایین آوردن سن ازدواج و فراهم کردن زمینه‌های ازدواج در جامعه بسیار با اهمیت است که یکی از دلایل تک فرزندی و بی فرزندی و دیر فرزندی مشکلات سر راه جوانان در ازدواج است.

برنامه ریزی برای جمعیت پویا و جوان کشور

وی تاکید کرد: در دنیایی زندگی می‌کنیم که دستخوش تغییرات بسیار است و بر همین اساس ما باید راهبردهای مشخصی در همین خصوص داشته باشیم و با برنامه‌ها و استراتژی‌هایی که در گذشته داشته با شرایط گذشته جامعه جدید را برنامه ریزی کنیم.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: ما نیاز داریم برای اینکه برنامه ریزی درست و دقیقی باشد تحولات مختلف اجتماعی و فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را باهم ببینیم و یکی از دلایل اساسی که ما با چالش کاهش جمعیت مواجه هستیم کمتر در زنجیره توسعه به ابعاد اجتماعی آن توجه کردیم.

توکلی راد تصریح کرد: به دلیل طولانی بودن دوره‌های تحصیلی و مادی شدن بیش از اندازه زندگی انسانی، افزایش هزینه‌های خانواده و تصور افزایش هزینه فرزند آوری در خانواده تک فرزندی در جامعه گسترش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: متأسفانه این فرهنگ غیراسلامی و نادرست در اذهان عده‌ای جا افتاده که فرزند، مزاحم و مایه دردسر بوده و رفاه زندگی در نداشتن فرزند یا تک فرزندی است و متأسفانه اکنون وضع به گونه‌ای شده در برخی خانواده‌ها برای پر کردن خلأ عاطفی از بی‌فرزندی حیوانات از جمله سگ یا گربه را جایگزین فرزند ساخته‌اند.

توکلی راد اذعان کرد: طبق آمار ۲۵ درصد از جمعیت ایران جوان است و در سال‌های آتی می‌تواند پویایی جمعیت را فراهم کند البته مستلزم این است برنامه ریزی درست و امکانات را برای جمعیت اقتصادی فعال فراهم کنیم. /منبع مهر / گیلان