هوا تا ظهر امروز روی خوشش را به گیلان نشان می‌دهد و از عصر، باران، چترش را بر سر این استان می‌گشاید.

به گزارش مهر گیلان-مدیرکل هواشناسی گیلان گفت : هوا تا ظهر امروز، روی خوشش را به گیلان نشان می‌دهد و از عصر، باران، چترش را بر سر این استان می‌گشاید .
محمد دادرس افزود: دمای هوا هم بین ۴ تا ۹ درجه کاهش می‌یابد .
وی با بیان اینکه بارش‌ها تا روز یکشنبه در گیلان تداوم خواهد داشت گفت : دریا تا روز یکشنبه، برای فعالیت‌های دریانوردی و شنا نامناسب است.