مدیریت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از تلاشها و اقدامات شهردار رشت در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک تقدیر کرد.

به گزارش مهر گیلان-در راستای پیشبرد و فراگیر‌سازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و در جهت تحقق و حصول به اهداف ترسیمی دولت الکترونیک در سال ۱۴۰۱ که مزین به شعار «تولید ؛ دانش‌بنیان ، اشتغال‌‌آفرین» است، آرش عسکری مدیریت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از تلاشها و اقدامات سید امیر حسین علوی شهردار رشت در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک تقدیر کرد.

گفتنی است، از آنجا که هدف مدیریت شهری کنترل، هدایت و توسعه همه جانبه و پایدار شهر است و این امر با مشارکت شهروندان محقق می گردد، لذا شهرداری رشت در دوره جدید مدیریتی با گام نهادن در مسیر دولت الکترونیک قصد دارد که بستری را فراهم سازد تا ارائه خدمات مورد نیاز به شهروندان با حداکثر کارایی محقق گردد.