شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان میزبان مدیران ارشد شرکت توانیر و جمعی از مدیران صنعت برق کشور به منظور بررسی دستورالعمل های کیفیت توان در شبکه های توزیع برق بود

به گزارش مهر گیلان-در این نشست هادی مدقق، مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فناوری ها نوین شرکت  توانیر، مهندس صمدی مدیر کل دفتر مهندسی معاونت هماهنگی و مجری کاهش تلفات شرکت توانیر بهمراه محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل و جمعی از معاونین و مدیران شرکت حضور داشتند و به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات جلسه پرداختند.
طی این نشست هادی مدقق، مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فناوری ها نوین شرکت توانیر اظهار داشت: برگزاری جلسات مستمر و حضوری در صنعت برق بسیار کاربردی و مفید خواهد بود و موجبات شکوفایی این صنعت را فراهم می آورد.
وی افزود: مشکلات صنعت برق مستلزم هماهنگی و همکاری تمامی بخش ها است تا بتوانیم از آنها با موفقیت عبور کنیم و این آگاهی باید وجود داشته باشد که برنامه های بلند مدت برای این مهم مورد نیاز می باشد.
مدقق بر رویت پذیری و کنترل پذیری مشترکین تاکید کرد و گفت: رصد و پایش مشترکین و بخش های مختلف باید صورت پذیرد و این رویت پذیری نه تنها در حوزه مدیریت مصرف ضروری است، بلکه باید در مبحث کیفیت برق ارائه شده به مشترکین نیز با دقت مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فناوری ها نوین شرکت توانیر خاطرنشان کرد: برنامه شرکت توانیر و وزارت نیرو در سالجاری بر این اساس است که ۱۰۰ درصد مشترکین صنعتی و کشاورزی کشور رویت پذیر و کنترل پذیر شوند و الزام است اقدام مستمر و جدی در این زمینه صورت پذیرد.
وی درپایان تاکید کرد: برنامه ریزی و اقدام بر اساس شاخص های کلیدی تعیین شده از سوی شرکت توانیر، توسط تمامی شرکت ها زیر مجموعه لازم الاجرا است.
همچنین در این نشست محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل توزیع برق گیلان نیز ضمن خیر مقدم به میهمانان و حضار گفت: کیفیت توان برق ارائه شده به مشترکین جز دغدغه های اصلی این شرکت است و این موضوع نیز در خلال اجرای طرح های رویت پذیری و کنترل پذیری مشترکین، اجرایی خواهد شد.
وی به بخشی از اقدامات صورت پذیرفته از سوی توزیع برق گیلان برای مدیریت مصرف هوشمند پرداخت و برنامه های عملیاتی سازی کیفیت توان در این شرکت را ارائه داد.
گفتنی است طرح کیفیت توان طی سالیان اخیر توسط تعدادی از مهندسین و کارشناسان توزیع برق گیلان ارائه شد و پس از ارائه به شرکت توانیر و پس از ماموریت محوله از سوی معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر، در حال بررسی نهایی برای تبدیل شدن به یک دستورالعمل جامع برای پایش عملکرد کل شرکت های توزیع برق است.
در این نشست مدیران شرکت توزیع برق اردبیل و توزیع برق اصفهان نیز حضور داشتند و نقد، بررسی و تجمیع نهایی دستورالعمل کیفیت توان پرداختند.