دکتر ثابت قدم در این نشست شکاف بین نسلی و نگاه به مقوله های نوآورانه را یکی بزرگترین معضلات کشور در چهاردهه اخیر دانست و اظهار داشت : نگاه به مقوله های نو آورانه بخشی به علم و بخشی به دانش و بخشی به مهارت بر میگردد.   به گزارش مهرگیلان شهردار رشت با اشاره […]

 دکتر ثابت قدم در این نشست شکاف بین نسلی و نگاه به مقوله های نوآورانه را یکی بزرگترین معضلات کشور در چهاردهه اخیر دانست و اظهار داشت : نگاه به مقوله های نو آورانه بخشی به علم و بخشی به دانش و بخشی به مهارت بر میگردد.

esd6 
به گزارش مهرگیلان
شهردار رشت با اشاره به عدم تعیین تفاوت بین علم و دانش و مهارت در جامعه تصریح کرد : عرف جامعه سه واژه فوق را معادل هم و در واژه مدرک تحصیلی تعریف می نمایند و به عبارتی می توان گفت که خلاقیت افراد در واژه های علم ، دانش ، مهارت و مدرک تحصیلی گم شده است.

وی افزود: به طور عموم در جامعه ای حرفه ای و در حوزه اجرا نیز متاسفانه توانمندیهای افراد مبتنی بر مدرک تحصیلی است نه هوش اجتماعی و خلاقیت.

دکتر ثابت قدم با تاکید بر احصا نگاه خلاقانه توسط مدیریت شهری در موضوعات بین بخشی تصریح کرد : امروز مدیریت شهری با راه اندازی مرکز خلاقیت و نوآوری وحوزه پژوهش توجه ویژه و سعی برآن دارد تا هم در حوزه ایده و تولید فکر و هم در حوزه اجرا نگاه خلاقانه ای داشته باشد.


شهردار رشت خاطرنشان کرد : مجموعه مدیریت شهری با سپردن وظایف و خدمات به محلات و با کاهش خطا سعی دارد تا با حضور و همراهی شهروندان مشارکت را از حرف به عمل تبدیل نماید.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد رقابت در حوزه های بین بخشی یادآور شد : با ایجاد رقابت بین حوزه های بین بخشی به ویژه حوزه زیباشناسی و هدایت رقابت پذیری به سوی شهروندان می توانیم مشارکت بیش از پیش شهروندان در قالب ایده و طرح داشته باشیم.

دکتر ثابت قدم با قدردانی از زحمات مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری در راه اندازی مرکز خلاقیت در راستای استفاده از ایده های نو برای توسعه شهری خاطرنشان کرد : جلسه امروز در ارتباط با حوزه زیباسازی و ترافیک می باشد ، لذا شایسته است تا در دیگر موضوعات در زمینه توسعه شهری رقابت پذیری را ایجاد کنیم.

حمایت ویژه از کسب و کارهای کوچک و مشاغل خانگی در بودجه سال ۹۶/ پرداختن به کسب و کارهای کوچک مبنای کار اقتصادی اکثر کشورهای جهان است

  رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اینکه واژه خلاق بیش از ۵۰ بار در قرآن تکرار شده است ، اذعان داشت : امروز در شرایطی در این جلسه در راستای حمایت از ایده های خلاق و نو آورانه صحبت می شود که شهر رشت به عنوان شهر خلاق خوراک در یونسکو به ثبت رسیده است.

سید امیرحسن علوی موفقیت های اخیر شهرداری رشت را نتیجه تلاش صادقانه و بی وقفه کارکنان مجموعه مدیریت شهرداری دانست و گفت : طراحی گلدان های ترافیک بهانه ای است برای پرداختن به حوزه های خلاقیت ، نو آوری ، کارآفرینی و مباحث کسب و کار کوچک که مبنای کار اقتصادی اکثر کشورهای جهان است

وی افزود : در بحث عوارض درآمدی سال ۹۶ حمایت ویژه ای از کسب و کارهای کوچک و مشاغل خانگی بعمل خواهد آمد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر رشت تصریح کرد : در این جلسه نگاه نوگرایانه برگرفته ازعلم روز و تجربیات روز با مدلهای مختلف در بحث طرح گلدانهای ترافیکی مجموعه مدیریت شهری پیاده سازی خواهد شد.

 

سیدامیرحسین علوی یادآور شد : مجموعه مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر به دنبال بسترسازی خلاقیت ، نوآوری و ایجاد بستر سرمایه گذاری در راستای پیشرفت و توسعه شهری است.

عدم توجه شورای چهارم به امر پژوهش / ارائه طرح های گلدانی اولین اقدام عملی ساختار مدیریت شهری در حوزه ترافیک

   رضا رسولی ارائه استارتاپ و طرح گلدانهای ترافیکی را موضوعی جدید در توسعه شهر دانست و اذعان داشت : این کار اولین اقدام عملی ساختار مدیریت شهری در حوزه ترافیک به مناسبت هفته حمل و نقل است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و امور ترافیکی شورای اسلامی شهر رشت ضمن اظهار امیدواری در مشارکت نخبگان و چهرهای جوان شهر در ارائه طرح های استارتاپی تصریح کرد : سیستم شهری با بهره مندی از خلاقیت نخبگان شهر می تواند ایده های عملگرایانه تری از واقعیت های شهری در آینده داشته باشد.

وی با اظهار تاسف از عدم توجه شورای چهارم به امر پژوهش خاطرنشان کرد : در دور سوم شورا مرکزی به نام مرکز پژوهش های شهر رشت با همه خوبیها و بدیها وجود داشت ، اما متاسفانه در سه سال گذشته کاری در این حوزه انجام نگرفته ، لذا امید است در وقت باقیمانده با ایجاد ارتباط با دانشگاهیان گام هایی هر چند کوچک برای برطرف کردن این نقیصه برداشته شود/انتهای پیام