رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تبیین و تشریح وضعیت کنونی نظام سلامت استان، بر تلاش همه‌جانبه و بهره‌مندی از همه ظرفیت‌ها در جهت تحقق برنامه راهبردی این دانشگاه تأکید کرد.

به گزارش مهر گیلان-پیش از ظهر امروز، نشست شورای معاونین دانشگاه علوم پزشکی گیلان با حضور دکتر ارسلان سالاری – رئیس دانشگاه علوم پزشکی ، با محوریت برنامه راهبردی در سالن اجلاس حوزه ریاست تشکیل شد.
دکتر ارسلان سالاری – رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این نشست با اشاره به اقدامات و مطالعات صورت گرفته در خصوص برنامه راهبردی، اظهار کرد: برنامه راهبردی تدوین‌شده در دانشگاه علوم پزشکی گیلان علاوه بر توجه به آرمان‌ها باید بر اساس واقعیت‌ها تدوین و با ممارست پیگیری شود.
وی با برشمردن بخشی از اقدامات زیربنایی و روبنایی در جهت پیشرفت و توزیع متوازن امکانات و تجهیزات، افزود: اقدامات زیربنایی و توسعه‌ای فراوانی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان طی ‌سال‌های اخیر صورت گرفته که باید در ادامه با شدت و حدت و همچنین مبتنی بر راهبردهای تعریف‌شده، گسیل و هدایت شوند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر لزوم مشارکت فعالانه و آگاهانه همه واحدهای دانشگاه به‌ویژه معاونت‌های هفت‌گانه تأکید کرد و گفت: باید برنامه‌های راهبردی تبیین شده، قابلیت سنجش و اندازه‌گیری داشته باشد.
دکتر سالاری زمان رسیدن به اهداف برنامه راهبردی را بسیار مهم دانست و گفت: در تدوین برنامه‌های راهبردی همه حوزه‌ها باید زمان رسیدن به اهداف خود را مشخص کنند.
وی بر ضرورت بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها در جهت دستیابی به اهداف راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان تأکید کرد و گفت: برای رسیدن به راهبردهای تعیین‌شده در نظام سلامت گیلان نباید تنها به ظرفیت داخلی دانشگاه و وزارت خانه متبوع تکیه و بسنده کرد، بلکه باید در تأمین منابع از سازمان‌های بیرونی که ظرفیت‌های بسیار خوبی دارند و در استان‌های دیگر نیز خدمات ارزنده‌ای از خود بر جای گذاشته‌اند، بهره گرفت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تأکید بر اینکه همگرایی در اهداف راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان باید به مشی همگانی تبدیل شود، تصریح کرد: معاونت‌ها و مدیریت‌ها در رسیدن به اهداف عالیه تدوین‌شده، نباید خود را از مجموعه دستگاه خدمات رسان به مردم، مجزا، منفک و مستقل ببینند.
گفتنی است در این نشست، تعدادی از معاونین دانشگاه علوم پزشکی گیلان طی گزارشی، وضعیت کنونی و برنامه‌های راهبردی حوزه خود را تبیین و راهکارهای دستیابی به آن ها را نیز تشریح کردند.