مجلس دولت را به ایجاد شفافیت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با ارائه جدول جداگانه‌، همراه با بودجه‌های سنواتی، مکلف کرد. به گزارش  مهر گیلان ،  اولین دستور امروز مجلس شورای اسلامی بررسی یک پیشنهاد الحاقی درباره هدفمند کردن یارانه ها به ماده ۴۹ لایحه برنامه ششم توسعه بود. پیشنهاد محمد دهقان برای الحاق […]

مجلس دولت را به ایجاد شفافیت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با ارائه جدول جداگانه‌، همراه با بودجه‌های سنواتی، مکلف کرد.

به گزارش  مهر گیلان ،  اولین دستور امروز مجلس شورای اسلامی بررسی یک پیشنهاد الحاقی درباره هدفمند کردن یارانه ها به ماده ۴۹ لایحه برنامه ششم توسعه بود.
پیشنهاد محمد دهقان برای الحاق به ماده ۴۹ لایحه به شرح زیر بود که با ۶۸ درصد رای نمایندگان تصویب شد.
به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافت ها و پرداختهای مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه ها را در جدول جداگانه ای حاوی اقلام زیر همراه با بودجه های سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند:
الف – کل دریافتی های حاصل از اجرایی کردن قانون هدفمند کردن یارانه ها
ب – مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن
ج – سهم شرکت های تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت
د – سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی به خانوارها ، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تامین اعتبار مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۹۰ و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۶۸
تبصره ۱- دولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها از دریافتی ها را هر ساله در ردیف منابع بودجه عمومی (شماره ۲۱۰۱۰۲) و مصارف مرتبط با آن را در ردیف های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند.
تبصره ۲ استفاده از منابع مذکور به هر نحو دیگر در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است.
تبصره ۳ – دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر شش ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .
این پیشنهاد جدول درج دریافتی ها و پرداختی های هدفمند کردن یارانه ها در سنوات برنامه ششم توسعه نیز دارد که بر اساس آن دریافتی ها و پرداختی ها مشخص می شود.
در جریان بررسی این پیشنهاد الحاقی، هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات گفت : از سال ۸۹ تا به امروز یعنی از ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان منابع وصول شده ولی در راستای هدف اصلی قانون هزینه نشده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن ارائه گزارشی به نمایندگان نحوه درآمد و هزینه حاصل از هدفمند سازی یارانه ها را تشریح کرد اما رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه ضمن موافقت با این پیشنهاد الحاقی گفت: حرف ما این است که دولت هر میزان درآمدی که از محل هدفمند کردن یارانه ها دارد به خزانه واریز کند و از آنجا آنها را هزینه کند./ انتهای پیام / صداو سیما