عمل جراحی جاگذاری پروتز استخوان ران، نخستین بار در شمال کشور، در یکی از بیمارستان های رشت انجام شد.

به گزارش مهر گیلان-دکتر محسن مرادی کیوی ، در حاشیه این عمل جراحی ، در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما، گفت: عمل جراحی قرار دادن پروتز استخوان ران نخستین بار در شمال کشور در یکی بیمارستان های رشت انجام شد.

وی زمان این جراحی را حدود ۳ ساعت عنوان کرد و افزود: در این عمل جراحی، پروتز ، جایگزین حدود ۳۰ سانتیمتر از استخوان ران بیمار شده است.

جراحی پروتز استخوان ران، نخستین بار در شمال کشوردکتر محسن مردانی کیوی خاطرنشان‌کرد: این بیمار ۵۰ ساله در اثر تصادف حدود ۳ سال، از راه رفتن محروم بود که بعد از این عمل جراحی می‌تواند به زندگی عادی برگشته و دوباره راه برود.

بیمار زن ۵۰ ساله ، بخشی از استخوان ران خود را در یک تصادف از دست داده بود.