کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور با همراهی سرپرست شهرداری رشت از روند پیشرفت احداث خطوط جدید پردازش کودآلی بازدید کردند.

به گزارش مهر گیلان-کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور با همراهی سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت ضمن نظارت از روند پیشرفت احداث خطوط جدید پردازش شرکت کودآلی، به بررسی چالش‌های موجود و راهکارهای مناسب جهت تسریع پروژه پرداختند.