اسدالله عباسی عصر چهارشنبه در نخستین اجلاسیه کنگره بین المللی میرزا کوچک خان در سالن همایش‌های برج میلاد تهران اظهار کرد: برای احقاق حق واقعی میرزا کوچک همه باید تلاش کنیم.

 به گزارش مهر گیلان-اسدالله عباسی عصر چهارشنبه ۹ شهریور در نخستین اجلاسیه کنگره بین المللی میرزا کوچک خان در سالن همایش‌های برج میلاد تهران اظهار کرد: برای احقاق حق واقعی میرزا کوچک همه باید تلاش کنیم.

وی مردم گیلان را دشمن شناس و با بصیرت معرفی کرد و افزود: میرزا کوچک خان جنگلی از مفاخر سیاسی و اجتماعی گیلانی ایران است.

استاندار گیلان با بیان اینکه میرزا کوچک چراغ بیداری و آزادی خواهی را روش کرد، گفت: میرزا کوچک خان مبارز مخلص و جهادی برای آرامش و امنیت ایران اسلامی است.

عباسی با بیان اینکه قیام جنگل باید کالبدشکافی شود، اضافه کرد: میرزا در تمام مراحل نهضت جنگل به مفاهیم اسلامی و اعتقادی پایبند بود.

وی با اشاره به مردم محوری میرزا افزود: نهضت میرزا فقط سیاسی نبود بلکه کاملاً مردمی و اجتماعی بود.

استاندار گیلان با بیان اینکه خدمت گذاری به مردم سرلوحه کار میرزا بود، گفت: میرزا در کنار مبارزه با بیگانگان در فکر خدمت به مردم و گره گشایی مشکلات آنها بود.

وی با اشاره به ریشه‌های شکست نهضت جنگل افزود: سودجویی، نفاق، نفوذ و خیانت ضربه مهلکی به نهضت جنگل زد.

استاندار گیلان با بیان درس‌های نهضت جنگل باید بازگویی شود، گفت: حقیقت قیام میرزا ثبت و ضبط شده و نسل امروز و آینده انتقال داده شود.

عباسی با بیان اینکه میرزا مبارز مسلمان بود، تصریح کرد: اجازه ندهیم نام میرزا دستاویز برخی افکار سیاست زدگی افراد غرب گرا باشد.

وی با تاکید بر جمع آوری اسناد و مدارک نهضت جنگل افزود: احداث موزه نهضت میرزا کوچک خان جنگلی در گیلان مطالبه جدی است.

استاندار گیلان با بیان اینکه در خصوص نهضت جنگل تولید محتوا صورت گیرد، اضافه کرد: اصحاب رسانه، فرهنگ و هنر و همچنین مرکز آموزشی و حوزه برای واکاوی نهضت جنگل تلاش کنند.