صبح امروز رئیس شورای سراوان، دهیار و جمعی از منتخبین مردم سراوان بهمراه ساده روح مدیر حوزه سرپرست شهرداری رشت با حضور در شرکت کود آلی گیلان در خصوص مباحث مربوط به حوزه پسماند و بهره برداری از پروژه های مهم این شرکت به گفتگو پرداختند.

به گزارش مهر گیلان-ساده روح مدیر حوزه سرپرست شهرداری رشت در این نشست با اشاره به اهداف این شرکت بیان داشت:در تلاش هستیم هرچه سریعتر در راستای حل معضل پسماند شهر رشت، پروژه های مهم این شرکت را به بهره برداری برسانیم.

وی افزود: با احداث سوله های جدید در مجموع ،سه خطوط خواهیم داشت که هدف اصلی این مجموعه رسیدن ظرفیت پردازش به ۱۰۰۰ تن می باشد.

ساده روح در خصوص بهسازی سراوان اظهار داشت: بزودی روند بهسازی سراوان آغاز خواهد شد و انتظار داریم مدیران استانی و شهری در این زمینه در کنار ما باشند.

همچنین در ادامه این جلسه از خطوط جدید پردازش این مجتمع بازدید میدانی بعمل آورده شد.