اهدای عضو بانوی مرگ مغزی در گیلان موجب نجات و ادامه زندگی سه بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش مهر گیلان-بیست و یکمین اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی مرحومه زهرا بخشی زاده نو کاشتی ۲۵ ساله گیلانی اهل و ساکن صومعه سرا که به دلیل خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، پس از تایید پزشکان متخصص و با رضایت خانواده ایثارگرش، نجات بخش سه بیمار نیازمند به عضو شد.

گفتنی است: دو کلیه و کبد زنده‌یاد در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت برداشت و به سه بیمار نیازمند پیوند زده شد.