معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با اشاره به اینکه یکی از معافیت‌هایی که دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی مقرر کرده «معافیت از پرداخت هزینه آب، برق و گاز» است، شرایط بهره‌مندی مددجویان از این معافیت را تشریح کرد.

به گزارش مهر گیلان-حسین خدرویسی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه براساس آخرین آمارها و داده‌ها بیش از ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار خانوار با جمعیتی بالغ بر ۵ میلیون نفر تحت پوشش و خدمات حمایتی کمیته امداد هستند، اظهار کرد: در کمیته امداد بیش از ۱۲۰ خدمت سیاست‌گذاری شده و عمدتا بر توانمندسازی مددجویان با اشتغال و مسکن مددجویان و فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی و آموزشی مددجویان متمرکز هستیم.

وی با بیان اینکه پرداخت مستمری نیز یکی از خدمات کمیته امداد برای مددجویان است، افزود: براساس پیگیری‌های انجام گرفته با نظر مساعد دولت و نگاه مساعد مجلس، بناست در نیمه دوم سال موضوع افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان همزمان با افزایش ترمیمی حقوق کارکنان لشکری و کشوری را داشته باشیم.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد در بخشی دیگری از این اظهارات، با اشاره به اینکه یکی از معافیت‌هایی که دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی مقرر کرده موضوع معافیت از پرداخت هزینه آب، برق و گاز است، گفت: البته این تصور وجود دارد که مددجویان در حد الگوی مصرف معاف هستند، در صورتی که اینطور نیست و مددجویان باید با دقت و صرفه‌جویی کامل در قالب فرمول و شرایطی که در آئین‌نامه اجرایی اعلام شده، مصرف کنند. یعنی معافیت در زمینه مصرف برق در صورتی شامل حال مددجویان خواهد شد که حتما ۵۰ درصد الگوی مصرف، مصرف داشته باشند و در مصرف آب، یک سوم الگوی مصرف و در مصرف گاز، باید در سه پله اول مصرف از ۱۲ پله مصرف باشند.

خدرویسی با اشاره به اینکه شرکت‌های آب، برق و گاز همکاری و هماهنگی بسیار نزدیکی با کمیته امداد دارند، تصریح کرد: براساس پیگیری‌های ادارات شهرستانی و استانی، همه آمار و اطلاعات بین دستگاهی رد و بدل شده و تعدادی از مددجویان از این تخفیف و معافیت استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: این تصور وجود دارد که باید این دو میلیون و ۲۵۰ هزار مددجو بتوانند از این خدمات استفاده کنند، در صورتی که تعدادی از مددجویان ما سالمندانی هستند که با فرزندان و اقوام زندگی می‌کنند و نمی‌توانند از این شرایط استفاده کنند. تعدادی از مددجویان در نقاطی از روستاها هستند که تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب نیست یا گازکشی در آن مناطق انجام نشده است یا تعدادی از مددجویان در اماکن عمومی مثل حسینیه‌ها، مساجد، کارخانجات و دیگر واحدهای عمومی سکونت دارند و چون انشعاب آب و برق و گاز آنها مسکونی نیست، نمی‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد گفت: همچنین تعدادی از مددجویان در واحدهای بزرگ و مجتمع‌ها مستاجر هستند که انشعابات آب و برق و گاز در آنجا “مشاع” است. در هر حال همه مددجویان ما دارای انشعاب به نام خودشان نیستند، بخشی از مددجویان می‌توانند از این معافیت استفاده کنند که با هماهنگی و همکاری بسیار نزدیک بین ادارات کمیته امداد و شرکت‌های آب و برق و گاز وجود دارد، آن دسته از افراد که شرایط قانونی مندرج در آئین نامه اجرایی را دارند در حال استفاده هستند.

به گفته وی، براساس آخرین آمارها ۸۷۵ هزار خانوار از معافیت شرکت گاز و حدود ۱۰۵ هزار خانوار از معافیت آب استفاده کرده‌اند.

خدرویسی همچنین از مددجویان خواست در مصارف آب و برق و گاز صرفه‌جویی کنند و صرف اینکه مددجو هستند معافیت شامل حال آنها نمی‌شود و باید فرمولی که در آئین‌نامه اجرایی قید شده را دارا باشند. همچنین حتما در صورت جابجایی منازل‌شان، آن را به مددکاران اطلاع و شماره کنتور و قبض آب و برق و گاز را هم در اختیار آن‌ها قرار دهند تا در سامانه‌ها ثبت و ضبط شوند.

  • منبع خبر : ایسنا