سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندر انزلی از جمع آوری گیاه مهاجم سنبل آبی از پهنه آبی غرب تالاب انزلی خبر داد .

به گزارش مهر گیلان-با همکاری سمن های مردم نهاد از جمله موسسه موج شکن انزلی و نیز تعدادی از ذینفعان تالاب و اتحادیه شکار و صید، در معیت  محیط بانان پرتلاش این شهرستان بخشی از   تالاب انزلی در قسمت غرب تالاب منطقه  چراغ پشتان و خزر ویلا از گیاه مهاجم سنبل آبی پاکسازی شد .
جعفری میزان سنبل های جمع آوری شده از تالاب را حدودا یک تن اعلام کرد  و اطهار داشت گیاه مهاجم سنبل آبی با رنگی بنفش چند سالی است که در تالاب انزلی رخنه کرده و به دلیل اینکه ساقه های این گیاه میزان زیادی از آب تالاب را درخود حفظ میکند باعث کاهش سطح آب در نتیجه کاهش اکسیژن آب تالاب شده است .
این گزارش می افزاید قسمت اعظمی از پاکسازی گیاه مهاجم سنبل آبی  از رودخانه های مختلف ورودی به تالاب انزلی و بخش‌های  درگیر با این گیاه توسط بسیج سازندگی سپاه در حال انجام می باشد و تا جمع آوری کامل عملیات ادامه خواهد یافت .