مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان به اتفاق معاونین و رییس بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت با دکتر بالو - سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش مهر گیلان-دکتر حسین ابراهیمی -مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان به اتفاق معاونین و رییس بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت با دکتر بالو – سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان دیدار و گفتگو  کرد.   در این دیدار، دکتربالو- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ارایه خدمات  درمانی در بخش دولتی در سطح رشت را  نسبت به وضعیت مطلوب رضایت‌بخش ندانست و اظهار داشت:  طی سنوات گذشته،  مراکز دولتی به تناسب جمعیتی از نظر تعداد تختهای مورد نیاز افزایش نیافته اند.  وی با بیان اینکه  توسعه خدمات درمانی دولتی به ویژه در شهر رشت ، یکی از برنامه های مهم دانشگاه علوم پزشکی گیلان است، تصریح کرد:  موافقت دانشگاه  با افزایش ۱۰۰تخت بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت در همین راستا بوده است. دکتر بالو با تاکید به اینکه  برای توسعه خدمات درمانی به مردم باید از ظرفیت های قانونی  استفاده کنیم، گفت: باید همواره بدنبال راهکارهای ارتقای خدمت رسانی مناسب  به مردم  باشیم.   دکتر ابراهیمی- مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان نیز  ضمن قدردانی از موافقت دانشگاه علوم پزشکی با افزایش ۱۰۰ تخت بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت که منجر به فوق تخصصی شدن بیمارستان  خواهد شد،  از  افتتاح بیمارستان ۶۴ تختخوابی تامین اجتماعی کومله لنگرود تا پایان سالجاری خبر داد.