معاون توسعه مدیریت و مشاورین مدیرعامل منطقه آزاد انزلی منصوب شدند

به گزارش مهر گیلان-عیسی فرهادی مدیرعامل سازمان طی احکامی جداگانه ، میثم محمدنژاد را به عنوان معاون توسعه مدیریت سازمان و مهدی نورسته و حسین فیروزی را بعنوان مشاورین ارشد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب کرد.