دکتر مرتضی ضرابی در رشت: درمان‌های نوین پزشکی در گرو توسعه بهره گیری از سلول‌های بنیادی ست و تا ۵ سال آینده باید ۵ درصد بندناف زایمان‌های کشور جمع آوری شود.

به گزارش مهر گیلان -دکتر مرتضی ضرابی امروز در جمع خبرنگاران مرکز استان در رشت با تشریح اهمیت جمع آوری، نگهداری و بهره گیری از خون بند ناف نوزادان، بر ضرورت تعامل خانواده‌ها با متصدیان این امر در زمان زایمان نوزادان در مراکز درمانی تاکید کرد و افزود: پارسال یک میلیون و ۱۵۰ هزار زایمان در کشور اتفاق افتاد که از این تعداد ۲۷ هزار مورد منجر به جمع آوری بند ناف نوزادان برای نگهداری در موسسه‌ی رویان شد و این رقم کمتر از ۳ درصد زایمان‌های کشور را شامل می‌شود.
مدیرعامل شرکت فن آوری بن یاخته‌های رویان در همین راستا از هدف گذاری برای جمع آوری بندناف ۵ درصد نوزادان کشور هنگام زایمان تا ۵ سال آینده خبر داد و افزود: تحقق این هدف، پوشش بیش از ۵۰ هزار زایمان و جمع آوری همین تعداد بند ناف را برای گسترش درمان‌های نوین در حوزه‌ی پزشکی عملی خواهد ساخت.
وی همچنین با تشریح فعالیت‌های موسسه رویان در امر درمان بیماری‌های ژنتیک و نادر تصریح کرد: تاکنون بیش از ۲۵۰ مورد پیوند سلول‌های بنیادی برای بیماران خونی در کشور انجام شده که ۹۰ درصد آن کودک بودند و پیامد‌های این پیوند‌های پزشکی نتیجه بخش بوده است.

هدف گذاری برای جمع آوری ۵ درصد بندناف زایمان‌های کشور تا ۵ سال آینده
دکتر مرتضی ضرابی افزود: علاوه بر این تاکنون ۱۲۰ کودک مبتلا به فلج مغزی هم از طریق سلول‌های بنیادی پیوند شده اند که ثمره‌ی مهم آن رفع نواقص یادگیری، ترمیم بینایی، شنوایی و مشکل بلع این کودکان بوده است.
مدیرعامل شرکت فن آوری بن یاخته‌های رویان در پایان بر ضرورت مشارکت هرچه بیشتر خانواده‌ها برای افزایش ظرفیت بانک‌های خون بند ناف در کشور و جمع آوری بندناف‌های نوزادان هنگام تولد تاکید کرد و با بیان اینکه در حال حاضر موسسه‌ی رویان در سراسر کشور نمایندگی‌های جمع آوری و نگهداری بانک خون بند ناف دارد، اضافه کرد: ایجاد تعامل دو سویه در این حوزه مستلزم کارکرد‌های رسانه ایی برای ارتقاء نگرش و افزایش آگاهی‌های عمومی در رابطه با ویژگی‌ها و توانمندی‌های حوزه‌ی سلول‌های بنیادی ست.