مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان گفت: سرقت سیم و کابل برق یکی از مشکلات عدیده این شرکت بوده و صنعت برق استان را در خدمت رسانی مطلوب به مشترکین با مشکل مواجه ساخته است.

به گزارش مهر گیلان / محمد تقی مهدیزاده از مردم درخواست کرد، برای جلوگیری از سرقت سیم‌ و کابل، شبکه توزیع برق استان را همراهی کنند، چرا که قسمت اعظمی از اعتبار موجود صرف ترمیم و بازسازی شبکه های مسروقه می‌شود.

مهدیزاده خاطرنشان کرد: بدیهی است اگر این اعتبار حفظ شود قطعاً صرف بهینه‌سازی شبکه و تبدیل شبکه های سیمی فرسوده به کابل خودنگهدار و سایر اقدامات فنی موثر در خدمت رسانی مطلوب تر به مشترکین خواهد شد.

وی اظهار کرد: سارقین شبکه و تجهیزات برق علاوه براینکه مانع خدمات رسانی امن به مردم میشوند،موجبات بروزخسارت های فراوان به شرکت توزیع برق و وسایل برقی مردم را فراهم می آورند.

مهدیزاده ادامه داد:حمایت مردم، کمک به حفظ منابعی خواهد بود که از طریق خود آنها تامین می‌شود.

وی افزود: تا زمانی که دستور کارو تامین اعتبار برای ترمیم شبکه برق به سرقت رفته انجام می‌شود مشترکین در آن نقطه یک نصف روز و حتی بیشتر خاموشی خواهند داشت که همه این مسائل زیان‌ها و مشکلات زیادی را تحمیل و آثار منفی بر جای خواهد گذاشت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان از مشترکین درخواست کرد :هرگونه خاموشی یا اتفاقات در حوزه شبکه برق را از طرق مختلف از جمله شماره تلفن ۱۲۱ و اپلیکیشن برق من به اینشرکت و شماره تماس ۱۱۰ متعلق به نیروی انتظامی اطلاع رسانی کنند تا در اسرع وقت نسبت به رفع خاموشی اقدام شود.

وی تصریح کرد: نسبت به سال گذشته بیش از ۳۰ درصد افزایش سرقت درسال جاری به وقوع پیوسته و درسامانه اتفاقات شرکت توزیع برق گیلان ثبت شده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان در خاتمه تاکید کرد : همراهی مردم و مشترکین به ویژه در اطلاع رسانی سریع و به موقع این قبیل حوادث کمک شایانی به پایداری شبکه های توزیع برق و تامین رفاه هم استانی های ارجمند خواهد شد.