مدیر نظارت و اعتبار بخشی دانشگاه از پلمب یک موسسه پوست و زیبایی غیر مجاز به دلیل فعالیت فرد فاقد صلاحیت فنی و حرفه ای در زمینه پوست و زیبایی در شهر تالش خبر داد.

مهر گیلان/ مدیر نظارت بر درمان و اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این خصوص اظهار داشت :پیرو گزارش های  مردمی طی بازدیدی که  از سوی تیم بازرسان نظارت بر درمان دانشگاه  صورت گرفت یک موسسه غیر مجاز پوست و زیبایی در شهرستان تالش به دلیل فعالیت فرد فاقد صلاحیت فنی و حرفه ای  و دخالت در امور درمانی توسط کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه پلمب و پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد .

دکتر میر فلاح  با بیان اینکه برخی از افراد با هدف سود جویی بدون داشتن مجوز های لازم  و سپری کردن دوره های تخصصی اقدام به دخالت در امور درمانی زیبایی می کنند ، اظهار داشت:از شهروندان خواهشمندیم پیش از مراجعه  به مراکز اعمال زیبایی استعلام های لازم درباره  پروانه و مجوز  فعالیت را دریافت کرده  و در صورت مشاهده  هر گونه تخلف و فعالیت غیر مجاز ،مراتب را به  واحد نظارت بر درمان دانشگاه  اطلاع دهند تا با جلوگیری از فعالیت اینگونه مراکز ،شاهد وقوع اتفاقات تلخ و ناگوار نباشیم .