مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان: مشترکانی در مصرف برق مدیریت خوبی داشته باشند، از طرح‌های تشویقی این شرکت بهره مند می‌شوند.

مهر گیلان /مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان گفت: در راستای مدیریت مصرف برق در فصل تابستان و جلوگیری از قطعی برق، دولت طرح‌های تشویقی بسیار خوبی برای مشترکان در نظر گرفته است. 
محمد تقی مهدی زاده با اشاره به رکورد دولت در ارائه طرح‌های تشویقی در سال ۱۴۰۲ گفت: در سال گذشته فرمول دریافت پاداش توسط مشترکین به گونه‌ای بود که ۵ برابر مقداری که مصرف می‌کردند می‌توانستند پاداش دریافت کنند. 
وی با اشاره به گرمسیری بودن گیلان در محاسبه الگوی مصرف گفت: در طرح جدید دولت، اگر مشترکی به مانند سال گذشته، ۵۰ درصد در مصرف برق یعنی ۲۰۰ کیلووات ساعت صرفه جویی داشته باشد شامل طرح تشویقی وزارت نیرو می‌شود. 
محمد تقی مهدی‌زاده با بیان اینکه اگر در حوزه کشاورزی مصرف برق بین ساعات ۱۱ تا ۱۸ باشد، ۱۹ ساعت بعدی رایگان است افزود: مشترکین پرمصرف به ویژه مشترکین تجاری اگر از هزار کیلووات ساعت بیشتر برق مصرف کنند به هزینه خود، برق آنان هوشمندسازی شده و در صورت عدم کاهش مصرف، با محدودیت مواجه می‌شوند.