شرکت صادرات و واردات به دلیل ایفانکردن تعهدات ارزی در گیلان محکوم شد.

مهر گیلان /مرتضی امینی گفت: پرونده شرکت بازرگانی که در  قبال دریافت ارز دولتی هیچ کالایی وارد نکرده بود به اعاده عین ارز ، به ارزش ۵۸ میلیار  و ۲۲۳ میلیون ریال و تعلیق کارت بازرگانی به مدت یکسال محکوم شد .

مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: این پرونده در پی شکایت شعب بانک ملت استان به این اداره کل ارسال شده بود.