مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان برممنوعیت کاشت و توسعه گونه غير بومی درخت پائولونيا تاکید کردو گفت : کاشت گونه مذکور در فضای سبز شهری و در مجاورت مناطق تحت مدیریت که منجر به تخریب و آلوده نمودن زیستگاه های طبیعی گردد از طرف این سازمان جرم محسوب شده و مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.

مهر گیلان /«حمزه عشوری» با بیان اینکه کاشت درخت « پائولونیا »دراستان ممنوع است گفت: درخت پائولونیا با نام علمی Paulownia از تیره پالونیاییان می باشد که گونه های مختلف آن بومی شمال آمریکا، چین، لائوس و مناطق دیگر شرق آسیا، مانند ژاپن و کره می باشد. این گونه حدود ۴٠ تا ۵٠ سال پیش به‌صورت محدود وارد کشور شد و به منظور مطالعات تحقیقاتی و آموزش دانشجویان در باغ بوتانیک (گیاه‌شناسی)  نگهداری می شد. 
وی افزود : گونه پائولونیا برگ‌های بسیار پهنی دارد و زمانی که رشد می‌کند به درختان و گیاهان دیگر فرصت رشد نمی‌دهد و آنها را از بین می‌برد.این گیاه با مصرف بیش از حد آب باعث ازبین رفتن منابع آبی می شود وبیشتر  از طریق ریشه  تکثیر می یابد و رشد سریع از خصوصیات ثابت گونه های پائولونیا ست.
مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: براساس اطلاعات بدست آمده بسیاری از منابع معتبر علمی، گیاه پائولونیا  گونه مهاجم است و کاشت این درخت بدون مطالعه و آسیب شناسی دقیق به صلاح تعادل بوم شناسی منطقه نمی باشد.
 « عشوری» درباره کشت این نوع درخت در استان گفت: به استناد مواد  ۱، ۶ ،۷ قانون و بهسازی محیط زیست که حفاظت , بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هرگونه آلودگی و اقدام مخرب منتج به برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست را ضروری می داند و همچنین بند (ب)ماده ۸ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی که صراحتاَ گونه های بیگانه را بدون کسب مجوز, جرم محسوب می نماید؛ کاشت گونه مذکور در فضای سبز شهری و در مجاورت مناطق تحت مدیریت که منجر به تخریب و آلوده نمودن زیستگاه های طبیعی گردد از طرف این سازمان جرم محسوب شده و مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.
وی در پایان افزود: با توجه به قابلیت رشد گسترده و انشعابات ریشه های این گیاه در اعماق خاک و خطر آسیب رسانی جدی به تاسیسات زیرزمینی و زیربنایی از مردم خواست تا از ورود , کشت و توسعه آن در سطح استان جلوگیری و در صورت مواجهه , نسبت به حذف و جایگزینی آن با گونه های بومی استان اقدام نمایند.