رحیم شوقی امروز پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ با اشاره به اعزام تجهیزات، خودروهای امدادی، نیروهای خدماتی شهرداری و همچنین کاروان مردمی خدام العتره شهرداری رشت در راستای امدادرسانی به شهروندان در شهرستان آستارا اظهار کرد: با توجه بارندگی شدید و سیل اخیر در آستارا، روز گذشته یک گروه امدادی شامل ۱۰ دستگاه خودروی امدادرسانی و پشتیبانی به همراه ۶۵ نفر از کارکنان و نیروهای خدماتی شهرداری رشت به شهرستان آستارا اعزام شدند.

مهر گیلان /وی به استقرار تجهیزات، خودروهای امدادی و نیروهای خدماتی شهرداری رشت با مدیریت ستاد حوادث غیر مترقبه آستارا در این شهرستان اشاره کرد و افزود: پاکسازی معابر و خانه های شهروندان آستارا توسط نیروهای خدماتی شهرداری رشت آغاز شده و در حال انجام است.

شهردار رشت با بیان اینکه کاروان مردمی خدام العتره شهرداری نیز به منظور خدمات رسانی به شهروندان در آستارا مستقر شده است، تصریح کرد: خدمات رسانی به مردم و پاکسازی خسارت های ناشی از سیل معابر و خانه های شهروندان طی روزهای آینده نیز تداوم دارد.