گاهی اوقات دانستن و انجام تنها چند مورد ساده در هنگام حادثه می تواند منجر به حفظ خونسردی بیشتر برای انجام راه کاری عاقلانه و تصمیم درست شود. به گزارش  مهر گیلان ؛ درست است که حوادث و اتفاقات ناگوار یکباره رخ داده و افراد آمادگی های لازم برای روبرو شدن با شرایط بحرانی صورت گرفته […]

گاهی اوقات دانستن و انجام تنها چند مورد ساده در هنگام حادثه می تواند منجر به حفظ خونسردی بیشتر برای انجام راه کاری عاقلانه و تصمیم درست شود.

به گزارش  مهر گیلان ؛ درست است که حوادث و اتفاقات ناگوار یکباره رخ داده و افراد آمادگی های لازم برای روبرو شدن با شرایط بحرانی صورت گرفته را ندارند، اما گاهی اوقات دانستن و انجام تنها چند مورد ساده در هنگام حادثه منجر به حفظ خونسردی بیشتر برای انجام تصمیم درست و راه کاری عاقلانه می شود.

در این بین برنگشتن به محلی که در حال سوختن است و داشتن فاصله ۳۰ سانتی متری از حادثه می تواند کمک خوبی در نجات جان افراد در محل حادثه باشد. موسسه فرانش اینفوگرافی با همین مضمون را در اختیار کاربران قرار داده است.