مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه برجام توافقنامه ای دو جانبه نیست، گفت: دولت آمریکا متعهد به اجرای کامل توافقنامه هسته ای ایران است. به گزارش مهر گیلان ، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: هدف اصلی او در سفر به واشنگتن این است که درباره توافقنامه ای صحبت کند که در […]

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه برجام توافقنامه ای دو جانبه نیست، گفت: دولت آمریکا متعهد به اجرای کامل توافقنامه هسته ای ایران است.
به گزارش مهر گیلان ، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: هدف اصلی او در سفر به واشنگتن این است که درباره توافقنامه ای صحبت کند که در سال دوهزار و پانزده مورد مذاکره ایران، آمریکا و دیگر قدرتهای جهانی قرار گرفت و باعث شد که ایران مشمول تخفیف تحریم ها شود و در ازای آن نیز برنامه هسته ای اش را محدود کند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: بسیار اهمیت دارد که این توافقنامه یک توافقنامه بین المللی باقی بماند.

موگرینی یک روز پس از گفتگوها در کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا گفت:من با توجه به دیدارهایی که درباره پایبندی به اجرای کامل توافقنامه داشتم، اطمینان پیدا کردم.

دانلود تصویر
وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: دولت ترامپ به وضوح بیان کرد که درباره سفیر جدید آمریکا در اتحادیه اروپا تصمیمی نگرفته است.

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: این یک توافقنامه دوجانبه نیست. این توافقنامه حتی یک توافقنامه بین ایران و برخی کشورها نیست. این (توافقنامه) اکنون به جامعه بین المللی تعلق دارد پس به نظر من بسیار بسیار اهمیت داشت که (در دیدارها با مقامات آمریکا) روی ضرورت پایبندی به اجرای کامل توافقنامه هسته ای تاکید کنم.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره ضرورت اجرای توافقنامه مینسک صحبت کرد.

فدریکا موگرینی گفت: ما روی ضرورت اجرای کامل توافقنامه مینسک اتفاق نظر داریم و روی این واقعیت اتفاق نظر داریم که تحریم ها با اجرای کامل توافقنامه مینسک ، مرتبط هستند.

وی افزود: از دیدگاه ما تحریم ها به خودی خود سیاست محسوب نمی شوند بلکه ابزار هستند. هدف این است که توافقنامه مینسک به طور کامل اجرا شود و مناقشه درشرق اوکراین حل شود. اگر ما بتوانیم در کنار هم برای این هدف کار کنیم خوب خواهد بود./ انتهای پیام / صداوسیما