معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان از توزیع بیش از ۶۰۰ تن شکر و ۴۰۰ تن گوشت و مرغ منجمد با قیمت تنظیم بازاردراستان خبر داد.

مهر گیلان / معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: 
قاسم جواد زاده؛ قیمت هر کیلو گوشت منجمد را بین ۲۴۵ تا ۲۵۲ هزارتومان و هرکیلو مرغ منجمد را ۶۵ هزار ۷۰۰ تومان اعلام کرد.
وی اضافه کرد:برای تامین کالا‌های اساسی با استفاده از منابع ذخیره سازی بخش خصوصی، ۳۴ مباشر جهاد کشاورزی برای خرید ۵۰۰ تن گوشت قرمز معرفی شده اند.
قاسم جواد زاده با بیان اینکه نگرانی برای تامین اقلام اساسی در ایان نوروز در استان وجود ندارد گفت: در این ایام طرح نظارت بر بازار کالا‌های اساسی در گیلان آغاز شده و بازار در کنترل و نظارت کارشناسان نظارتی جهاد کشاورزی استان قرار دارد. 
طرح نظارت بر بازار با مشارکت اتاق اصناف و تعاون روستایی استان برگزار می‌شود.
معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان همچنین با اشاره به اینکه هیچ افزایش قیمتی مصوب نشده است تاکید کرد: قیمت اقلام اساسی قیمت مصوب ۱۴۰۲ است و افزایش قیمتی در این بخش نداریم.
مردم می‌توانند از طریق سامانه ۱۲۴ و سامانه ۱۳۵ تعزیرات و یا بازرسان سازمان جهاد کشاورزی موارد افزایش غیرقانونی قیمت‌ها را گزارش دهند.